Björklund: "Arbetsrätten omodernt utformad"

Folkpartiledaren och vice statsministern Jan Björklund vill ändra a-kassan. Avgifterna som varierar mellan olika a-kassor beroende på hur hög arbetslösheten är inom området bör bli enhetliga och  maxbeloppet för hur mycket man kan få i a-kassa höjas från 18 700 kronor i månaden till 27 500 kronor.

Jan Björklund presenterade på sin presskonferens en ny arbetsmarknadspolitisk modell som behövs om svensk ekonomi ska klara konkurrensen från exempelvis Kina och Indien, enligt folkpartiledaren.

– Den allt tuffare konkurrensen kommer innebära allt snabbare omställningar. Då blir det väldigt viktigt hur vi formulerar reglerna för arbetsmarknaden, säger Jan Björklund.

– Vi menar att reglerna för arbetsrätten är omodernt utformade. De måste liberaliseras.

Men omställning och flexibilitet skapar också otrygghet och därför måste trygghetssystemen förstärkas, anser Jan Björklund.

Folkpartiet vill därför höja taket i a-kassan som i dag är för lågt, enligt statsrådet Erik Ullenhag som lett arbetet med Folkpartiets nya arbetsmarknadsmodell. Höjningen av taket bör ske från 18 700 kronor till 27 500 kronor, vilket motsvarar en höjning från 680 kronor om dagen till cirka 1 000 kronor. Efter en viss tid bör taket i a-kassan trappas ner, enligt förslaget.

--Vi behöver ha en omställning som fungerar, säger Erik Ullenhag.

Folkpartiet har inte i detalj räknat ut kostnaden för en höjningen av taket i a-kassan utan anser att Socialförsäkringsutredningen ska reda ut den.

– I ett statiskt perspektiv finns det en kostnad på ett par miljarder, säger Jan Björklund.

Dessutom behöver de differentierade avgifterna till a-kassan ändras precis som Ekot berättat tidigare i på webben och i etern.

– De som har de högsta lönerna får ofta de lägsta avgifterna och tvärt om, då blir det orättvisst, säger Jan Björklund.

Kvalificeringsvillkoren för a-kassan bör också bli mindre krävande om a-kassan blir obligatorisk.