16 miljoner back för Kiruna

Trots besparingar i form av indragna skolskjutsar och att den öppna förskolan stängs, kommer Kiruna kommun att ha ett underskott på minst 16 miljoner kronor i år.
I och med det bryter Kiruna kommun mot lagen som kräver en ekonomi i balans. Men enligt ekonomichefen Gun Strand kan det inte hjälpas. Först 2004 räknar hon med att Kiruna kommun kommer på rätt kurs. Finansdepartementet ser just nu över möjligheterna att vidta åtgärder mot de kommuner som inte lever upp till kravet på en balanserad i ekonomin.