Sämre löneutveckling för lärare

Grundskolelärare i Sörmland har inte fått lika stora löneökningar som andra grundskolelärare i landet. Löneökningen för nyanställda grundskolelärare i årskurs 4-9 i länet mellan 1993-2001 var mellan 18 och 26 procent. Snittökningen i landet var 29 procent, visar en undersökning från Kommunförbundet.