Idé om bostäder vid ån sågas

Arboga kommuns visioner om framtida bostäder intill Arbogaån får kritik av Bengt Tollsten, tidigare byggnadschef i kommunen, nu moderat politiker. Han menar att man inte bör bygga nära ån på grund av risk för översvämningar och ras
Arboga kommun har tagit fram flera förslag på attraktiva lägen för att bygga nya bostäder. Bland dem finns en idé om att bygga bostäder på tomten intill Arbogaån, där Arboga Maskinerns gamla industrilokaler ligger. Det hela är bara planer och förutsätter att kommunen får köpa fastigheten. Men Bengt Tollsten tycker inte att kommunen har tänkt på problemen med översvämningar och ras som kan inträffa. Under hans tid som byggnadschef i kommunen ställde vårfloden 1977 till stora problem med översvämmade källare och andra skador på hus.