Vättern

Naturskyddsföreningen: Flygövningarna förgiftar Vättern

0:58 min

Försvarets övningar över Vättern har länge varit en känslig fråga. Nu ger sig Naturskyddföreningen in i debatten – och tonen är vass.

– Det är orimligt att låta en av Sveriges största myndigheter ha en rättslig gräddfil för att förgifta vattentäkter och förstöra värdefulla naturområden, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Försvaret har ansökt om att få öka sin flygverksamhet över Vättern från cirka 1000 skott per år till 80 000 skott per år. Verksamheten skulle innebära att ytterligare tio ton skrot hamnar på Vätterns botten varje år enligt en rapport från Naturskyddsföreningen.