Butiker på landet stänger

Servicen på landsbygden blir allt sämre. Under de senaste 5 åren har 300 orter i sverige förlorat sin sista butik.
Det visar en ny rapport som glesbygdsverket överlämnat till regeringen. Av de butiker som finns kvar har de flesta lönsamhetsproblem på grund av just sviktande kundunderlag och utflyttning Keith Anthony drev lanthandeln i Unbyn i 11 år innan han i januari i år valde att stänga butiken. En av anlednigarna till att han valde att stänga var just att lönsamheten började svikta.