Psykiskt sjuka nekas bra hjälp

Socialsekreterare är kritiska till att det inte blir några boenden för psykiskt sjuka missbrukare i Eskilstuna. Det finns inga pengar, säger socialchefen Gunnar Wretling. Däremot finns det pengar i kommunen för psykiskt sjuka som inte är missbrukare.
Det finns planer på två olika boenden för psykiskt funktionshindrade i Eskilstuna. Men pengarna räcker inte till de psykiskt sjuka med drogproblem - människor med så kallad dubbeldiagnos. Flera inom socialtjänsten i Eskilstuna som Sveriges Radio Sörmland har pratat med är mycket kritiska och säger att socialtjänst och landsting ofta är otillräckliga, särskilt när det gäller att hjälpa dom här typerna av människor - de hamnar ofta ''mellan stolarna''. Det behövs, säger en inom socialtjänsten, ett särskilt boende med personal dygnet runt där man jobbar långsiktigt för att hjälpa dom här människorna - som det är nu så är dom hänvisade till dom boenden som redan finns och det är inte alltid helt lyckat. Socialnämnden och vuxenförvaltningen har gemensamt begärt pengar av kommunstyrelsen för att kunna genomföra planerna med ett särskilt boende för psykiskt sjuka med drogproblem, men där har dom än så länge fått avslag. I dag finns cirka 25 personer som har dom här problemen och som får viss hjälp, men man räknar med att det finns ytterligare runt 75 människor som behöver hjälp - en hjälp som kommunen alltså i dag inte kan erbjuda fullt ut. Det här är en grupp som behöver samhällets stöd, och som skulle kunna få en bättre vardag, det säger Sven Erik Åhlund Områdeschef inom vuxenförvaltningen.