Anders Borg: "Vi ska satsa större än planerat"

Finansminister Anders Borg (M) tycker att det nu kan vara motiverat med mer stimulanser av svensk ekonomi än vad han tidigare ansett. Det sade han vid en pressträff i Almedalen i dag.

Anders Borg, som länge uppmanats av ett antal ekonomer och av oppositionen att satsa mer på investeringar, svarade i dag med att det kan vara läge till hösten.

Sedan tidigare har regeringen planerat att lägga förslag om infrastruktur, vägar och järnvägar i samband med höstens budget. Det kommer nu att innehålla större satsningar är tidigare planerat, sade finansministern, utan att avslöja några detaljer.

Anders Borg anser att sådana investeringar kommer att ge effekter på ekonomin och sysselsättningen redan på kort sikt, men framför allt långsiktigt.

Han har också, sedan länge, aviserat en forskningsproposition till hösten. Även den skulle kunna innehålla större satsningar än tidigare planerat. Därtill kommer sänkning av bolagsskatter och metoder för att underlätta för företagen att skaffa riskkapital.

Anders Borgs lägesbedömning av den svenska ekonomin är densamma som i våras, men samtidigt är ekonomin  mer stabil, hävdade han, med förklaringen att arbetslöshet och sysselsättning utvecklats något bättre än finansdepartementet räknade med för några månader sedan.

Nedåtriskerna i ekonomin dominerar och att "den som tappar sina säkerhetsmarginaler snart inte har något annat kvar", sade Borg och upprepade att "försiktighet" är ledordet i den ekonomiska politiken.

Varför det uppstått ett ökat utrymme just nu, trots att inte så mycket har hänt sedan i våras och trots risker i världsekonomin, var en "bedömning", sade han.

Anders Borg slog fast, än en gång, att regeringen inte tänker föreslå något femte jobbskatteavdrag i höst och inte heller blir det någon skattesänkning för pensionärer före 2013.

Enligt finansministern finns det pengar för tillfälliga stimulanser av konsumtionen och mer pengar till arbetsmarknadspolitik om det skulle krävas i ett kärvare ekonomiskt läge.

Han ville inte svara på några frågor om vilket "reformutrymme" som finns till hösten, när budgetförslaget för nästa år ska presenteras.

Han visade siffror om ett stadigt ökande sparande i de offentliga finanserna. Om sparandet ökar under 2013 och 2014 stramas ekonomin åt och det är inte avsikten. Det räcker om det finansiella sparandet är cirka en procent av BNP, sade Borg, medan hans egna siffror visade att det finansiella sparandet skulle vara ungefär dubbelt så stort, närmare två procent av BNP i slutet av mandatperioden, om inte pengarna används till nya utgifter eller skattesänkningar istället.