Jonas Sjöstedt attackerade vinst i välfärd

35 min

Vänsterpartiet vill förbjuda såväl vinstintresse som etableringsfrihet i välfärdssektorn.

Men Socialdemokraterna och Miljöpartiet är inte beredda att gå lika långt.

– Företag som har vinst som målsättning ska inte tillåtas leva på skattepengar i skola, äldrevård och sjukvård, sade Jonas Sjöstedt när han höll sitt första tal som partiledare i Almedalen inför cirka 1 750 åskådare.

Dagen efter att en opinionsundersökning visat att även en majoritet av borgerliga väljare är emot vinstuttag i välfärd gjorde Vänsterpartiet sitt utspel att i lag förbjuda att skattepengar går till vinstsyfte eller vinstutdelande företag som är verksamma inom vård, äldreomsorg, skola och förskola.

– Jag tror att vi kan vinna det här. Åtta av tio svenskar är på vår sida, LO har tagit ställning för vår modell och det pågår en intensiv debatt både inom socialdemokratin och Miljöpartiet, säger Sjöstedt till TT.

Men Miljöpartiet avvisar bestämt förslaget.

– Jag är besviken på att man i dag 2012 från Vänsterpartiet kan föreslå att man ska gå tillbaka till att inte ha en fri möjlighet för föräldrar att bedriva föräldrakooperativa dagis eller ta över byskolor i ideell eller privat form, utan kommunen ska kunna förbjuda en sådan etablering, säger språkröret Åsa Romson till TT.

Vänsterpartiet vill alltså inte bara förbjuda vinstuttag i icke-offentliga företag som använder skattemedel. Partiet vill också att kommun, landsting eller stat ska bestämma om sådan verksamhet över huvud taget ska få starta.

– Vi ställer fullt ut upp på etableringsfriheten. Den har vi slagits för. Den är oerhört grundläggande för att vi ska få en mångfald av aktörer, säger Romson.

Även Socialdemokraterna försvarar den fria etableringsrätten.

– Man behöver olika alternativ, men måste se till att skattepengarna i första hand går till det de är avsedda för. Men det är klart att vi tycker att det är rimligt att man kan starta skolor om Skolinspektionen ger tillstånd, säger partiets gruppledare Mikael Damberg till TT.

Vänsterpartiet hänvisar till SCB:s beräkningar från 2009, som visar att den vinst som genererades av skattemedel i de privata företagen var cirka 8,1 miljarder kronor.

– Utan privata vinster i välfärden får vi fler som arbetar där. I dag motsvarar de vinstpengar som tas ur välfärden hela 20 000 anställda, sade Sjöstedt i talet, som nästan uteslutande uppehöll sig vid välfärdsfrågor.

TT