Folkpartiet ändrar sig om a-kassans olika avgifter

2:03 min

Folkpartiledaren Jan Björklund vill slopa systemet med olika avgifter för olika a-kassor beroende på hur hög arbetslösheten är inom området. Regeringen införde systemet 2007, men nu ändrar Folkpartiet inställning.

– Vi måste väl erkänna att den reform som vi var med och drev fram 2007 inte har givit de effekter som vi önskade, säger Jan Björklund.

Från början var det Folkpartiet som talade om det här. Hade Folkpartiet fel från början?

– Ja. Men man ska komma ihåg att det var innan industriavtalets tid. Med det systemet så fungerar inte det här riktigt med differentierade avgifter.

Tanken med dagens system där a-kassor med hög arbetslöshet ska ha en högre avgift är att det ska hålla tillbaka fackförbunden så att de inte driver så höga lönekrav att arbetslösheten ökar.

För ökar arbetslösheten är det medlemmarna som får betala just genom ökade avgifter.

Men forskare i nationalekonomi har menat att systemet inte fungerar i praktiken. Med industriavtalet så får i princip alla fack samma lönehöjningar oavsett arbetslöshetsnivå - i år 2,6 procent.

Dessutom omfattar varje a-kassa allt fler yrkesgrupper med olika arbetslöshet och det undergräver också tanken bakom systemet. Folkpartiets formella förslag är mer enhetliga avgifter i a-kassan, men Björklund kan tänka sig gå längre.

– Ja, jag kan tänka mig helt enhetliga avgifter. Det som sticker i ögonen blir ju att de med lägst inkomster ofta har de högsta avgifterna och de med de högsta inkomster ofta har de lägsta avgifterna. Ett sådant system går ju att försvara om det får de positiva effekter på lönebildningen som var tänkt. Men när det inte får det så menar vi att systemet inte längre är önskvärt, säger Jan Björklund.

Moderaterna och finansminister Anders Borg har försvarat de olika avgifterna, så nu har regeringspartierna olika uppfattning. Om de kan enas återstår att se.

Socialförsäkringsutredningen tittar just nu på a-kassans utformning och där hoppas Björklund på politisk enighet om att slopa de olika avgifterna samtidigt som han vill att a-kassan ska bli obligatorisk.

Men han håller öppet för att det behövs enhetliga avgifter även utan obligatorium.

– Ja, det kan det väl göra. Men vår utgångspunkt är att det är väldigt angeläget att få en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, säger Jan Björklund.