Högskolor drabbade av miljardbantningar

Trots utbildningsminister Jan Björklunds löften om en "förstklassig" utbildning på svenska universitet har resurserna bantats med 6,7 miljarder kronor sedan mitten av 1990-talet, skriver Svenska Dagbladet.

Högskolorna har fått sina utbildningsbudgetar bantade med 6,7 miljarder kronor sedan 1994. Värst drabbade är medicin och odontologi som behöver få resurserna höjda med 43,2 procent för att nå samma läge som för 18 år sedan, beräknar universitetslärarnas fackförbund.

Bakom utvecklingen ligger lönekostnader som ökat mer än dubbelt så mycket som beräknats, 104 mot 47 procent, utan kompensation, skriver Svenska Dagbladet. Extrasatsningar några år har gått åt till lönehöjningar och avgifter.

TT