Stor framtidstro i Karlstad

I Karlstad är invånarna mer optimistiska inför framtiden än invånarna i andra jämförbara städer. Det visar en undersökning som Demoskop gjort åt Svenskt Näringsliv.
Totalt har 8.000 personer i landet tillfrågats om sin syn på tillväxt, skatter, arbete och företagande. Regionchefen på Svenskt Näringsliv i Värmland, Bo Malm, tror att karlstadbornas positiva inställning innebär mycket goda förutsättningar för tillväxt inom kommunen.