Kampanj mot dyr medicin

Nu är det upp till gotlänningarna att vara med och påverka vilka mediciner som doktorerna skriver ut. För Läkemedelskommittén drar nu igång en kampanj för att försöka dra ned kostnaderna för läkemedel. En brochyr ska delas ut nästa vecka till alla hushåll på Gotland.
För första gången finns den läkemedelslista som görs varje år tillgänglig för allmänheten på apoteket och vårdcentraler. - Om alla följer listan sparar kommunen mellan 10 och 15 miljoner årligen, säger Franz Rucker, ordförande i Läkemedelskommittéen. Läkemedelskonstnaden i kommunen har stigit med drygt tio procent de senaste tio åren. Fortsätter ökningen kan det innebära en kostnadsökning på 86 miljoner de kommande tre åren.