Cannabis dubbelt så stark som på 70-talet

1:50 min

Cannabis är i dag nästan dubbelt så stark som den var på 70-talet. Detta gör det problematiskt att forska på drogens skadeeffekter långsiktigt, menar forskare.

Fred Nyberg är professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet och tycker att det är viktigt att man känner till att cannabis har blivit starkare över åren både ur ett folkhälso- och forskningsperspektiv.

-Det ska man vara medveten om. De individer som talar om cannabis som en harmlös och ofarlig drog, baserar sig på data som har samlats in från individer som har tagit cannabis i de här låga koncentrationerna, alltså de låga THC-koncentrationerna.

THC är alltså förkortning för delta-9-tetrahydrocannabinol, och är den aktiva substansen i cannabis och har sedan 70-talet näst in till fördubblats.

Det är THC som står för många av drogens rusningseffekter såsom eufori och lugn och i viss mån även smärtstillande. THC ingår även i mycket låga koncentrationer i en nyligen godkänd medicin mot nervsjukdomen multipel skleros där medicinenen sprayas under tungan.

Men det är också THC som står för många av cannabis skadeeffekter som exempelvis nedstämdhet och förföljesmanier. Det är också THC som kan vara beroendeframkallande och kan leda till skador på sikt som nedsatta kognitiva funktioner, det vill säga sämre närminne, inlärningsförmåga och associationsförmåga.

För att kunna forska på hur cannabis påverkar i ett längre perspektiv går det inte att jämföra gamla studier med dagens forskning enligt Fred Nyberg.

- Nej det gör det inte och faktum är att 1995 ansåg man att cannabis nog var ofarligt från vetenskaplig håll, men 2007, 12 år senare har man vänt på handen. Så det är klart att vi behöver helt andra material att basera våra slutsatser på än de material som relaterar till 70-talskoncentrationer av cannabis, säger Fred Nyberg.