Storförlust på såg i Östavall

Norrskog redovisar ett rekordstort underskott för fjolåret. Underskottet blev 44 miljoner kronor, att jämföras med år 2000 där Norrskog visade ett plus på två miljoner kronor. Det är det största underskottet för Norrskog sedan 1979. Det är framförallt sågen i Östavall i Medelpad som drar ned underskottet.