Bussföretag vill starta ny linje

Ett privat bussföretag vill starta trafik mellan Visby och Kappelshamn i sommar. Enligt planerna ska det gå tre turer från Visby till Kappelshamn varje dag under juli månad.
Busstrafiken ska ses som ett försök och faller försöket väl ut kan bussbolaget tänka sig att utöka antalet turer. En ansökan av trafiktillstånd har nu lämnats till Gotlands kommun och ett informationsmöte kommer att hållas i Stenkyrka i april.