Gravitationslinser visar ledtrådar till mörk energi

1:22 min

När teleskopen inte räcker till kan astronomerna använda galaxer och galaxhopar i universum som en sorts naturliga linser som förstorar och gör det möjligt att se ännu mer avlägsna objekt. På så vis kan man studera större delar av universums utvecklingshistoria, och därigenom få ledtrådar till universums okända beståndsdelar. Det här är ett av de ämnen som diskuteras på ett forskarmöte i Stockholm den här veckan.

Ljus som passerar någonting massivt som en samling galaxer böjs av som i en lins. Det gör att en galaxhop kan fungera som en teleskoplins som förstorar sådant som ligger bortom den. Genom att utnyttja såna gravitationslinser kan astronomer se allt längre bort och därmed allt längre tillbaka genom universums historia för att utforska hur universums expansion har förändrats.

Expansionen accelererar, och upptäckten av det ledde till nobelpriset 2011. Genom att utforska ifall accelerationen i sin tur ändras med tiden kan vi lära oss mer om mörk energi och mörk materia, som tillsammans utgör nästan allt innehåll i universum.

– Här står vi med 95% av universums innehåll som till exempel driver expansionen allt snabbare, och då vill vi gärna förstå vad det där ÄR. Och ett sätt att ta reda på det är att försöka förstå hur det ändras med tiden och det ger oss ledtrådar till vad det kan vara och vad det inte kan vara, förklarar Ariel Goobar som är professor i observationell kosmologi.

Nästan 800 personer som sysslar med det här och med angränsande forskningsområden samlades den här veckan i Stockholm. Marcel Grossmann-mötet är en av världens största konferenser om kosmologi och gravitation. En viktig poäng är att forskarna kan träffas och utbyta ideer.

– Den största behållningen jag har av den här konferensen, det är ju att träffa folk, säger Claes Uggla som är professor i teoretisk fysik och forskar om gravitation.