Fler konkurser dåligt tecken för svensk ekonomi

1:22 min

Den knackiga ekonomin gör att allt fler företag får slå igen. Det första halvåret har konkurserna ökat med åtta procent visar nya siffror. Det tyder på att återhämtningen i svensk ekonomi har tappat tempo och fler konkurser är att vänta.

Färsk statistik från kreditupplysningsföretaget UC visar att 3411 bolag har fått lägga ner sin verksamhet under det första halvåret i år.

Det är en ökning med åtta procent jämfört med motsvarande period förra året. Och bara under juni månad gick nästan 600 bolag i konkurs vilket är en ökning med hela 17 procent.

– Det är den allt svagare konjunkturen och den allt svagare efterfrågan som påverkar många mindre företag och underleverantörer, säger Roland Sigbladh, marknaschef på UC.

Särskilt drabbade är transportindustrin, parti-och detaljhandeln och byggsektorn. Geografiskt sticker Stockholm och Västra Götaland ut. Skåne är en av få regioner där konkurserna har minskat, men där var det å andra sidan ovanlig många konkurser förra året.

Framförallt är det mindre bolag, med ett fåtal anställda och en nettoomsättningen under 10 miljoner kronor som har fått lägga ner.

På UC ser man ökningen i antalet företagskonkurser som ett tecken på att återhämtningen i svensk ekonomi har tappat tempo. Och marknadschefen Roland Sigbladh ser inte heller någon ljusning den närmaste framtiden.

– Osäkerheten i omvärlden är stor och det innebär att företagen skjuter upp sina investeringar och konsumenterna sparar. Det gör i sin tur att företagen kommer att få problem, säger han.