Naturvårdsverket besvikna på Nordkalkdomen

1:25 min

Igår gav Mark- och miljööverdomstolen klartecken för Nordkalks planerade stenbrott vid Ducker i Bunge. På Naturvårdsverket är man idag besviken på Mark- och miljööverdomstolens beslut.

Naturen i området kommer beröras mycket negativt, säger Krister Mild på Naturvårdsverket.

– Man kommer att skada natura 2000-områdena, säger han.