Socialt nätverk för utsatta barn

Barn som har problem ska inte behöva hamna på institutioner i onödan.
I stället vill socialtjänsten i Kungsbacka utnyttja barnens naturliga nätverk. Anette Arrhenius på socialtjänsten tror att det ofta finns någon släkting eller annan vuxen som kan tänka sig att ta hand om barnet för en tid. Hon ser till att släktingar, vänner och andra professionella träffas och diskuterar hur man tillsammans på bästa sätt kan hjälpa barnet. Det viktigaste syftet är att färre barn ska tvingas flytta till institutioner.