Stefan Löfven, S: Fler jobb med miljösatsningar

Lördagen är Socialdemokraternas dag i Almedalen, och partiledaren Stefan Löfven höll pressträff på förmiddagen. Ekot direktrapporterade.

Stefan Löfven inledde sin presskonferens med att säga att fokus blir på jobben.

Idag skapas ej tillräckligt många jobb, fortfarande är 410 000 människor är arbetslösa. Ungdomsarbetslösheten är ett stort problem, sa Stefan Löfven.

Men ändå har företag svåt att rekrytera. Enligt Löfven går ekvationen inte ihop med denna regering.

Socialdemokraterna ser den framtida politiska inriktningen i tre punkter.

1. Sunda statsfinanser där sysselsättning måste fram tydligare. Investeringar ska göras för att skapa jobb bl.a. satsningar på utbyggnad av infrastruktur.

2. En aktivare innovationspolitik. Det går inte att bara lägga ett tryck på enskilda individer för att skaffa jobb. Socialdemokraterna vill att företag och det offentliga ska stimuleras att anställa.

3. Utbildning och omställningsmöjligheter. Här vill Lövfven satsa stort.

Dessa tre punkter är huvudinriktning på politiken säger han.

I den ekonomiska vårmotionen ville socialdemokraterna  ha ett utbildningskontrakt med elever som ej lyckats ta sej igenom gymnasiet. Gymnasieexamen är i praktiken ett villkor för att få jobb säger Stefan Löfven.

Socialdemokraterna föreslog i våras också bl.a. att ett innovationspolitiskt råd ska inrättas.

Innovation för jobb, var rubriken på en rapport som socialdemokraterna presenterade redan tidigare i Almedalsveckan.

Två förslag kommer Löfven med idag.

Exportrådet ska få 25 miljoner kronor mer per år i fyra år framåt enligt S förslag. Det är en stor fråga för små företag att få hjälp att exportera. Och det ger fler jobb säger Stefan Löfven, som själv tidigare suttit i Exportrådets styrelse.

Det andra är en satsning på klimatinnovationer. Det blir en kombination mellan miljösatsningar och skapande av jobb. Nya produkter som utvecklas och forskas fram i Sverige skapar fler jobb. Nya produkter kommer också att kunna exporteras och nå världsmarkanden.

Klimatutmaningarna är svåra. Det ser mycket dystert ut i världen. Utsläpp av växthusgaser måste minska. Socialdemokraternas mål är en minskning av växthusgaser med 90 procent till 2050 jämfört med 1990. Minskningen måste börja nu säger Stefan Löfven.

En miljard kronor avsätts för klimatinnovationer under fyra år. Det blir öppet för kommuner och företag att söka stöd. Staten blir en delfinansiär och kommer att kunna gå in med upp till 50 procent av kostnaden. Och det kan gälla t.ex. energieffektivisering i en kommun.

Med den satsningen ska det bli möjligt starta fler pilotprojekt. Nya varor och tjänster för fler jobb och miljöförbättring.

Ingen ny myndighet ska ta hand om det utan det redan existerande ta hand om. Klimatfokus som ska ge sysselsättning är själva iden enligt Löfven.

Projekten ska finnas i Sverige och jobb kommer att läggas här.

"Hållbar frihet" är ett nytt begrepp som Stefan Löfven nu lanserar. Mer om vad det innebär kommer han att säga i sit tal som är klockan 15  i eftermiddag i Almedalen.

Han säger att han också kommer att ta upp den svåra situtationen i Syrien. Stefan Löfven säger att partiet inte ännu räknat ut hur många projekt som det kan bli.