Kristdemokraternas pressträff

KD vill dela barnbidrag lika mellan föräldrarna

0:53 min

Göran Hägglund använder sin dag i Almedalen till att tala om ideologi. Han angriper politiker till både höger och vänster som enligt honom har en alltför stor tilltro till att det ska vara staten som ger människor trygghet. "Statsindividualism" kallar han det.

– Många kan inte skilja på staten och det offentliga, sa Göran Hägglund, som i stället vill betona det civila samhället.

På pressträffen fick Hägglund frågan om kritiken även gäller statsminister Fredrik Reinfeldt och moderaternas chefsstrateg Per Schlingmann.

– Det finns såna strömningar även i Moderaterna, ja, svarade han.

Hägglund lyfter under sin dag i Almedalen fram tre förslag som antogs av kristdemokraternas partistyrelse under senvåren.

Barnbidraget ska delas lika mellan föräldrarna, vare sig de bor i hop eller inte. De föräldrar som vill ha det på något annat sätt ska behöva anmäla det till försäkringskassan.  

Även premiepensionen ska delas lika mellan föräldrarna tills barnet fyllt 12 år. På samma sätt som för barnbidraget ska detta vara grundregeln, och föräldrar som inte är nöjda med det måste anmäla hur de vill ha det i stället.

Dessutom vill Kristdemokraterna öka pressen på föräldrar som separerat att själva göra upp om hur mycket underhåll en av dem ska betala till den andre istället för att använda försäkringskassans underhållsstöd.

Göran Hägglund fick också frågan om hur han ser på Annie Lööfs tal om att Alliansens glöd falnat.

– Nej, jag håller inte med om det. Alliansens stöd har verkligen inte falnat. Jag föreställer mig att det är ett sätt att beskriva att det är centern som driver på och är entusiastiskt.

På frågan om han accepterar Annie Lööfs inbjudan till träff hos henne sa han att alliansen kommer att mötas någonstans, och får gemensamt komma fram till var och när.