Svårare för hjärnskadade att beviljas hjälp

2:33 min

Vuxna som överlever stroke, tumörer och andra hjärnskador men utvecklar en förvärvad hjärnskada får allt svårare att beviljas hjälp enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Istället för att få hjälp fastnar de drabbade i olika sociala insatser och går miste om stöd som är nödvändigt för att de ska kunna leva ett värdigt liv, hävdar Johan Beckman, enhetschef på Misa som hjälper människor med arbetshinder.

– I dag vet vi att för personkrets två, personer som har förvärvad hjärnskada, är det 3 200 insatser som ges i hela riket och kvar finns då lågt räknat mellan 200 000 och 300 000 personer som inte får hjälp och ska förlita sig då på socialtjänstlagen eller andra insatser, som arbetsförmedlingen. Det är de vi behöver hjälpa i dag, för att det är ett stort mörketal som tyvärr inte hjälps.

Svensk akutvård är i världsklass när det gäller att få personer att överleva hjärnskador. Men enligt Johan Beckman hamnar många som har drabbats sedan mellan stolarna på grund av brist i samverkan mellan landsting, kommun och stat. Ett ytterligare problem är att det är svårt att bedöma vilken grad av funktionsnedsättning som orsakats av en hjärnskada.

31-åriga Sara fick en funktionsnedsättning efter att läkarna hade opererat bort en godartad hjärntumör. Det tog tre år innan hon fick bekräftelse på att hon hade fått en hjärnskada. Processen var både lång och smärtsam.

– Det var jättejobbigt givetvis, dels vart man ska vända sig, för det har man ingen aning om. Jag visste att jag inte fungerade som jag hade gjort innan, och jag förstod inte riktigt varför egentligen. Men jag tänkte att om de sa på neurokirurgen att jag var frisk, skulle jag fungera som innan, men det gjorde jag inte.

Enligt Johan Beckman behövs en nationell översyn och regional samordning av hjärnskaderehabiliteringen från akutskedet till det uppföljande vardagsstödet.

Ett förslag som även företrädare från hjärnskadeförbundet Hjärnkraft ställer sig bakom är att man tillsätter en koordinator eller ambassadör för människor som drabbas av en förvärvad hjärnskada.

– Lösnigen, som vi ser det, är att varje person som får en förvärvad hjärnskada ska ha en koordinator eller en ambassadör från skadetillfället och livet ut.

Sara har kunnat kämpa sig fram till en normaliserad vardag tack vare hjälp och stöd från sin man. Hon skulle ha inte behövt vänta i tre år för att få stöd om det hade funnits en koordinator, säger hon.

– Det hade varit guld värt med en kontaktperson som hade kunnat hjälpa till med vilka instanser som finns för att få hjälp.

Ekot har sökt socialminister Göran Hägglund, men han har avböjt att kommentera.