Inte många väljer ny skola

Få elever i Halmstad väljer en annan skola än den de egentligen tillhör.
Barn- och ungdomsnämndens ordförande Anders Rosén i Halmstad säger till P4 Radio Halland att det bara rör sig om ett tiotal elever som gör ett val. Han tror att den låga siffran beror på att eleverna som väljer en annan skola inte har rätt till skolskjuts.