Dialysavdelning på Kullbergska

Njursjuka ska kunna få vård även på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Enligt ett förslag till landstingsstyrelsen, så ska det inrättas en avdelning för dialys på Kullbergska sjukhuset, med start senast år 2006.
En utredning som landstinget gjort visar att antalet patienter som behöver dialysvård ökat kraftigt. Landstinget räknar med en patientökning med ungefär 7 procent per år. Året ut finns det nog med personal för att kunna ta emot alla patienter, men från och med 2002 behöver landstinget rekrytera läkare och sköterskor till dialysverksamheten.