Kommunal Japanresa kritiseras

Jan Hjertson, Huddinges moderate kommunstyrelseordförande medger att han åkte till Japan för kommunens pengar, utan att ett beslut tagits om detta på förhand.
Oppostionsrådet, socialdemokraten Ann-Marie Högberg säger till Radio Stockholm att hans handlande är oacceptabelt. Hjertsson och tre ytterligare personer åkte till Japan för att skapa kontakter och utbyta erfarenheter. Även Hjertssons eget parti, Moderaterna i Huddinge, är kritiska och anser att det var fel att genomföra resan mot bakgrund av målen med resan.