Döda bottnar breder ut sig

Områdena med döda bottnar i Östersjön är större än någonsin. Det visar resultaten från den senaste expeditionen med fiskeriverkets havsforskningsfartyg Argos som nu har avbrutits. Nivån i vattnet där syrehalten är acceptabel är onormalt hög vilket betyder att områdena med svavelväte i Östersjön brer ut sig och torsk och andra fiskearter som lever nära botten flyr nu Östersjön.