Spektakulär bakterie inte så speciell

1:51 min

I december 2010 kallade några forskare till presskonferens om en revolutionerande upptäckt. De menade att en bakterie de upptäckt skilde sig från allt annat känt liv. Enligt forskarnas analys kunde bakterien nämligen i brist på fosfor leva delvis på arsenik, som är ett gift, och bakterierna kunde också ha arsenik istället för fosfor i sitt DNA. Andra forskare visar nu att detta inte stämde.

Många andra forskare var kritiska, och trodde inte på resultaten. En av dem var Siv Andersson, professor i molekylär evolution vid Uppsala universitet.

– Intuitivt så tänker man att det där kan inte stämma. Det låter väldigt osannolikt.

Fosfor är nämligen ett av de sex grundämnen som krävs för att bygga upp alla kända levande organismer. Om någon cell kunde klara sig genom att byta ut ett av de grundämnena, till exempel fosfor mot arsenik, så skulle det förändra synen på livets grundläggande förutsättningar.

Men nu har två forskargrupper försökt upprepa de här försöken, och deras resultat tyder på att bakterierna visserligen är imponerande motståndskraftiga mot arsenik men trots allt använder fosfat - alltså fosforföreningar.

– Man har isolerat DNA:t och tittat på det, och det är fosfat precis som det brukar vara och som det är i allt annat levande material.

Men historien om den arsenikbaserade bakterien som sedan visade sig vara en alldeles vanlig bakterie är också historien om hur forskning beror av att det går att testa resultaten.

– Ja alltså, det här är ju en vanlig process, att en forskare kommer fram till någonting och så ifrågasätts det av andra forskare. Just i det här fallet har det fått en mycket större mediabevakning än vad vanliga små forskningsresultat får, så det har synts på ett bättre sätt.

Källor: 

Marshall Louis Reaves m fl, "Absence of Detectable Arsenate in DNA from Arsenate-Grown GFAJ-1 Cells" Science 1219861 (online 8 juli 2012) DOI:10.1126/science.1219861

Tobias J. Erb m fl, "GFAJ-1 Is an Arsenate-Resistant, Phosphate-Dependent Organism" Science 1218455 (online 8 juli 2012) DOI:10.1126/science.1218455

BAKGRUND: Sveriges Radios rapportering om fyndet 2010: