Beslut om saneringsanläggning

Regeringen räknar med att fatta beslut om saneringsanläggningen i Hjorthagen i Stockholm före sommaren, skriver Dagens Nyheter.
Stockholms stad har beslutat att starta en destruktionsanläggning för förorenad mark på en gammal gasverkstomt i Hjorthagen. Dit ska jord från saneringsarbeten fraktas för att där renas från miljögifter. Boende i området har protesterat mot anläggningen, eftersom de är oroliga för ökade luftföroreningar. Vikarierande miljöminister Lena Sommestad säger till DN att regeringen just nu tittar på om den ska begära in ytterligare beslutsunderlag, men att hon räknar med att det ska vara klart före sommaren.