Borgvattnet behöver elever

Borgvattnets skola måste ha minst tio elever hösten 2003 annars läggs skolan ner, säger Ragunda kommun.
Nu jobbar invånarna för att antalet elever ska öka genom att obebodda fritidshus säljs till eventuella inflyttare.