Stora brister när EU lämnar bankuppgifter till USA

2:27 min

Mängder av osorterade bankuppgifter lämnas fortfarande till USA från EU, för att bekämpa terrorism. Det sker trots att Europaparlamentet blivit lovat bättre kontroll av uppgifterna som lämnas ut. Men avtalet fungerar inte, enligt en utvärdering som har gjorts, och hela rapporten har hemligstämplats.

– Trots avtalet som Europaparlamentet sagt ja till, som begränsar mängden data som EU lämnar ut, överförs fortfarande alla uppgifter, säger Sofie Int'veld, liberal EU-parlamentariker från Nederländerna.

Granskningen av bankdata från det europeiska företaget Swift började efter terrorattackerna i USA den 11 september 2001.

Swift är nätverk åt tusentals banker världen över och via banköverföringar ville USA spåra pengar som finansierar terrorverksamhet. Men det bröt mot EU-lagar.

Enligt avtalet som Europaparlamentet sa ja till för två år sedan ska USA vara väldigt specifika när de begär information.

Det är den europeiska polismyndigheten Europol som ska se till att de är det och att informationen som lämnas ut är begränsad.

Men enligt granskningen finns alltså stora brister. Europol har hittills lämnat ut all information som USA begärt.

Mark Klamberg, som är doktor i folkrätt och aktiv folkpartist säger att det finns risk att USA samkör bankinformation med andra register med personuppgifter, trots att det är förbjudet enligt avtalet.

– Amerikanska myndigheter är ju väldigt förtjusta i att man samkör olika typer av information och på olika automatiserade sätt försöker hitta terrorister. Det finns en risk för att man då fångar upp för många som är oskyldiga, säger Mark Klamberg.

Under mötet i EU-parlamentet nyligen sa Europols chef Rob Wainwright att bankdata har hjälpt till i utredningen kring terrorattacken på Utöya, genom att spåra Breiviks bankkonton och inköp av kemikalier.

EU-kommissionen och USA hävdar att informationen via Swift har hjälpt till att hindra stora terrorattacker. Men allmänheten kan inte granska de uppgifterna, eftersom allt är hemligstämplat.

Sofie Int'veld, som mycket motvilligt röstade igenom avtalet, känner sig i dag lurad eftersom hon inte tycker att Europol har begränsat informationen som lämnas ut tillräckligt

– Vi har blivit lurade, säger  Sofie Int'veld, liberal EU-parlamentariker från Nederländerna.