Kommuner kritiseras efter översvämningar

1:56 min

Många småländska husägare har drabbats hårt av senaste tidens översvämningar. Stora delar av kommunernas avloppsledningar är underdimensionerade och kan inte hantera vattenmassor, enligt försäkringsföretagens branschorganisation Svensk Försäkring.

Nu måste kommunerna börja kartlägga riskområden för att undvika skador på fastigheter.

– Enligt vår mening bör kommunerna anta klimatanpassningsplaner, det vill säga att man kartlägger dom områden som är sårbara för stora nederbördsmängder, säger Staffan Moberg som är jurist på Svensk Försäkring.

Varje år kostar översvämningar försäkringsbolagen omkring 300 miljoner kronor. De samhällsekonomiska kostnaderna som räddningsinsatser och oförsäkrad egendom, kostar årligen 100 miljoner, enligt Svensk Försäkring.

Vid 80 procent av fallen beror översvämningen på så kallat baktryck, alltså att vatten strömmar in i bostaden via avloppssystemet.

En som nu återigen är drabbad av översvämmning är Martin Johansson i småländska Myresjö.

– Jag vet inte hur många år det svämmat över. Vi lade in nya rör förra året så att efter vinter klarade det sig, men nu blev det för mycket igen, så nu rann det genom garaget, säger Martin Johansson i småländska Myresjö.

Svensk Försäkring menar att fastigheter som har återkommande problem med översvämningar, som Martin Johanssons hus, bör få punktinsatser i förebyggande syfte bekostade av kommunen.

– De fastigheter som man har kommit fram till ligger risigt till dom bör man kanske vidta speciella åtgärder för. Till exempel sätta in backventiler eller pumpsystem, som kommunen tar ansvar för, säger Staffan Moberg på Svensk Försäkring.

På Sveriges Kommuner och Landsting är man medveten om att kommunernas vattensystem många gånger inte håller måttet. Men frågan är för stor och dyr för att den enskilda kommunen ska kunna jobba långsiktigt.

Det behövs pengar från högre ort, enligt Gunilla Glasare på SKL.

– När det gäller den här frågan finns i princip ingenting, och jag tror att det skulle vara väldigt bra om det kom stimulansmedel som får kommunerna att förebereda sig för den här typen av regn.

– Det har saknats länge, och jag vet att det finns utredningar som kommit fram till att det skulle göra stor effekt. Men det kommer inget, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges Kommuner och Landsting.