Kronoberg

Bekämpa kajorna på kemisk väg

1:42 min

Bekämpa kajorna på kemiskt väg, föreslår Kurt Jakobsson som är samordnare för Växjö kommuns skyddsjakt. Att minska beståndet genom att försöka skjuta av dem går inte säger han.

– Jag har framfört problemet att det är svårt att bekämpa kajorna med de metoder vi har, det tar alldeles för lite av beståndet, men det fordrar att fler kommuner som har problem går ihop och gör en ansökan om att få ta till andra metoder, på kemisk väg eller något, säger Kurt Jakobsson.

Går inte att få bort genom skyddsjakt

Kajorna som flockas i staden och rycker maten ur händerna på folk på uteserveringarna går alltså inte att få bort genom skyddsjakt, säger Kurt Jacobsson. De är för många och blir också allt oräddare och smartare för varje år, säger Kurt Jakobsson.

– Det är ju ganska svårt att komma åt de kajor som ställer till mest problem, för de skulle man ju skjuta på borden egentligen och det går ju inte att göra när folk sitter där och äter.

Sömnmedel kanske hjälper

Kurt Jakobssons har därför föreslagit att Växjö kommun tillsammans med grannkommunerna ska göra något mer radikalt tillsammans för att få ner antalet beståndet. På kemisk väg, som han utrycker sig och ger ett exempel.

– Längre tillbaka i tiden fanns det ju någon typ av sömnmedel man kunde lägga i maten till dem och de man inte tog hand om då, vaknade sedan och kunde flyga vidare, Det finns säkert de som vet metoder för det.

Samarbete med kringliggande kommuner

Helene Gårdebrink, miljö - och hälskoskyddinspektör i Växjö kommun är inte helt främmande för samarbetet med andra kommuner om kajproblemet:  

-- Inte helt främmande, men då får man ju utvärdera hur problemen ser ut i vår kommun och kringkommunerna och vilka metoder man eventuellt skulle kunna jobba med, säger Helén Gårdebrink.

Karin Ernstsson
Karin.ernstsson@sverigesradio.se