Problem på Volvo Cars

Volvo Cars i Uddevalla har sedan det löpande bandet infördes i januari haft problem med kvalitén. Enligt Radio Västs källor har det varit ett stopp i slut-leveranserna i minst en dag och det berörde minst 40 bilar. Flera anställda har också klagat över en ökad arbetsbörda och nu undersöks möjligheten att förändra arbetsmiljön vid vissa arbetsstationer längs det löpande bandet.