Kedumsbrand i rätten

I dag kommer hovrätten avgöra om Kedumsholmsbranden på Varaslätten var anlagd eller inte. Tingsrätten dömde ägaren av herrgårdsbyggnaden till fängelse för att ha anlagt branden, men juryn var inte enig. Nu är domen överklagad till Hovrätten.
Det var för tre och ett halvt år sedan som byggnaden förstördes i en häftig brand.