Kommunen bör betala sanering

Jönköpings kommun måste se till att Kålgårdsområdet miljösaneras, det kräver Hyresgästföreningen i Vätterbygden i ett uttalande. Gamla miljösynder ska bekostas av alla skattebetalare, inte lastas över på framtida hyresgäster och därför kräver hyresgästföreningen att kommunen står för saneringsnotan så att bostadsbyggandet kan komma igång.