Konstiga plommon

Hej Maj-Lis!
Våra träd av sorten “Gult äggplommon” är mer än 35 år gamla och gav frukt först efter cirka 30 år, när vi efter flera försök planterat ett familjeträd och som blommade samtidigt med våra gamla träd. Vi fick rikligt med god och fin frukt.
För några år sedan upptäckte jag att en del blad hade knottror både längs kanterna och mitt på och att alla träden hade dessa knottror. Sedan fick vi en del konstiga plommon och förra året var nästan alla konstiga och deformerade. I år har vi inte ett enda normalt plommon, se bilderna.
Vad skall vi göra? Såga ner träden, bränna allt och glömma de goda, gula äggplommonen?
Vi har ju fortfarande Experimentalfältets härliga plommon, som vi haft i alla år, så utan plommon är vi inte.
Med hopp om ett gott råd,
Ingela Greisz
Falun

Hej Ingela!

Vilken otur du har med ditt plommonträd av sorten Gult äggplommon! Knottror längs kanterna och mitt på bladen orsakas av plommongallkvalster, men den skada som syns på din bild kallas för pungsjuka.
Sjukdomen, som orsakas av svampen Taphrina pruni, ger upphov till märkligt deformerade frukter.
Särskilt mottagliga är ’Allmänt gulplommon’ och ’Gult äggplommon’, men även ’Czar’ och några andra plommonsorter och dessutom hägg, krikon mirabeller och slån kan angripas.
Gynnsamt för svampen är kall och fuktig väderlek i samband med och strax efter blomningen och därför är denna sjukdom mycket vanlig i år på många platser. Svampen övervintrar med sitt mycel (svampens rottrådar) i angripna grenar.

Eftersom du har angrepp av både plommongallkvalster och svampen som orsakar pungsjuka (återkommande) så råder jag dig att ta bort detta träd. Vill du ha ett nytt plommonträd kan du plantera t.ex. ’Opal’, Reine Claude d’Oullins’ och ’Victoria’ som är motståndskraftiga mot pungsjuka.

Maj-Lis Pettersson