Personuppgifter i ny databas

"Stor risk för integritetsintrång"

0:48 min

Regeringen går vidare med en ny lag som ska utöka databaser med känsliga personuppgifter, trots kritik från både Datainspektionen och Justitiekanslern. Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund säger att det finns stora risker för integritetsintrång.

I dag finns några myndigheter som hanterar känsliga uppgifter om medborgarna. Forskare och andra myndigheter som vill undersöka något om medborgarna har hittills fått vända sig till de myndigheterna för att få ut uppgifter.

Men den nya lagen som ska börja gälla nästa år ger nu en myndighet till, utvärderingsmyndigheten IFAU, rätt att bygga upp parallella databaser med uppgifter om svenskarna.

Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund tror att den här utvecklingen blir svår att kontrollera.

- Det finns ju väldigt många utvärderingsmyndigheter. Och om alla de egentligen har samma behov av egna databaser, då är risken att vi får ett samhälle med en stor mängd databaser med känsliga personuppgifter. Och då är det mycket stora risker för integritetsintrång, säger Göran Gräslund.

Arbetsmarknadsministern Hillevi Engström försvarar lagförslaget.
- Jag tror man måste väga olika aspekter för och emot varandra, detta handlar om ett stort viktigt samhällsintresse - att kunna utvärdera olika reformer och se om regeringen kan behöva ändra sin politik på vissa avgörande frågor, säger Hille Engström.

Lagen kan börja gälla redan 1 januari 2013.

Reporter: Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sverigesradio.se