Ny öppning för Kallax Cargo

Ryssland börjar ändra inriktning från hårda krav till samarbete när det gäller fraktflyget. Den bedömningen gör en erfaren person som sitter med i förhandlingsgruppen för Kallax Cargo.
Kjell Nilsson, pensionerad förhandlare åt den internationella flygorganisationen IATA i Geneve, sitter med i den arbetsgrupp för Kallax Cargo som näringsdepartementet utsett. Gruppen ska förhandla förhandla med Ryssland om en öppning av den flygrutt som går längs med Nordpolen och över nordvästra Ryssland, kallad Arctica One. Rutten Artica One är inrättad men ännu inte öppnad för internationellt flyg. Det är också den rutten som gör att det blir lönande för internationella flygbolag att flyga via Luleå till Asien. Hittills har det gått trögt i förhandlingarna med Ryssland. Detta bland annat för att EU är på väg att införa nya regler om flygbuller som utestänger ryskt flyg från europeiska flygplatser. Därför har Ryssland i förhandlingar med Kallax Cargo krävt att Sverige ska begära ett avsteg från reglerna. Man har också på EU nivå gjort samma begäran. Men det finns nu en ändrad syn från rysk sida till förmån för mer samarbete bedömer Kjell Nilsson. -Jag tror det är en mycket försiktig förändring visavi att samarbeta med västsidan, säger han. Efter att de nya EU reglerna om buller trätt i kraft den 1 april är det dags att på nytt ta kontakt med Ryssland och då inte bara ställa krav utan också erbjuda viss hjälp till uppbyggnad av deras flygtrafikledning och flygtransportsystem anser Kjell Nilsson. Den svenska förhandlingsgruppen leds av ambassadör Per Anders Örtendahl.