Friskola i Rusksele?

Om byskolorna försvinner i Rusksele och i Örträsk kan en friskola bli ett alternativ.
Det skulle innebära att lyckselepolitikernas försök att spara pengar skulle misslyckas . Skolverket får varje år ett par ansökninga från byar som vill starta friskola när byskolan läggs ner. Vi bedömer varje fall för sig, säger Torunn Hegart vid Skolverket. Den aktuella kommunen får då också yttra sig över ansökan. Och om kommunen är negativ vill Skolverket ha en noggrann redogörelse för hur den kommunala ekonomin på lång sikt påverkas av att en friskola startas. Det får inte bli så att en annan skola måste läggas ned för att friskolan skall startas.