Varnade för konsekvenser av översvämning 2003

2:09 min

Redan för nio år sedan, 2003, tog dåvarande Räddningsverket fram en rapport om konsekvenserna av översvämning längs nu drabbade Emån. Om beslutsfattarna tagit större notis om rapporten hade skadorna som nu uppstått kunnat begränsas, menar Havs- och vattenmyndigheten.

– Kanske hade man beställt hjälp från MSB och länsstyrelsen tidigare än vad man gjorde, och man kanske skulle haft en beredskap mer uppströms, och tittat lite längre upp i avrinningssystemet, för att då kunna utnyttja de timmar som fanns, säger Mats Svensson, utredare som jobbar med vattenplanering på Havs- och vattenmyndigheten.

Rapporten från januari 2003, som heter Översiktlig översvämningskartering längs Emån, beskriver ett scenario som är snarlikt det som hände i helgen. Beräkningarna av hur mycket vatten som skulle kunna drabba området är mycket nära vad som faktiskt nu har uppmätts.

Som exempel kan man titta på beräkningen för området ovan Silverån.

– De beräkningar som gjordes 2003 så hade man beräknad flödet till 123 kubikmeter per sekund. Och man uppmätte väl 110-113 kubikmeter per sekund. Så man låg ju liksom rätt nära, när det gäller de beräkningarna man hade gjort.

Mats Svensson vid Havs- och vattenmyndigheten tycker att kommunerna längs Emån, som är sydöstra Sveriges största vattendrag, borde haft bättre koll på Räddningsverkets rapport, som gjorts av SMHI. I så fall hade kommunerna tillsammans kunnat vara bättre förberedda med förebyggande åtgärder.

– Men det är lätt att skjuta obekväma beslut på framtiden. Det är väl en tendens vi har alla som människor, skulle jag tro, säger Mats Svensson.

En rundringning till de drabbade kommunerna visar att rapporten från 2003 inte tycks ha hamnat i beslutsfattarnas händer.

– Nej, jag kan inte dra mig till minnes att jag tagit del av den eller fått den förevisad för mig. Det är väl någonting som man får ta upp i samband med att man nu, efter att det här förhoppningsvis nu har gått över, och titta på vad gör vi i framtiden för att lösa detta, säger Tommy Bohman, kommunalråd i Vetlanda.

Inte heller grannkommunen Eksjö har använt sig av Räddningstjänstens rapport från 2003. Där har man dock egna uträkningar efter översvämningarna 2007 i kommunen. Samtidigt säger kommundirektör Stefan Elm att SMHI i helgen inte hjälpte kommunens förebyggande arbete.

-- I det här fallet nu fick vi ju ingen förvarning på det regnväder som kom i Mariannelund väldigt lokalt i söndagskväll. Vi hade ingen förvarning från metrologerna. Men vi har en bra diskussion med dem och de blir bättre och bättre för varje gång vi råkar ut för såna här situationer, säger Stefan Elm.