Ännu ovisst om sjukhuset i Broby

Regionstyrelsen hade inte rätt att besluta om försäljning vid dagens möte.
- Formellt är det Region Skånes fastighetsnämnd som sköter alla ärenden där försäljningssumman understiger 100 basbelopp. Det har regionfullmäktige beslutat, säger Carl Sonesson, moderat ordförande i regionstyrelsen. - Så även om försäljningen fanns med på dagens ärendelista så hade vi ingen rätt att fatta beslut, tillägger han.