Dom i tingsrätten

Fängelse för misshandel av make

En kvinna dömdes idag av Gotlands tingsrätt till sex månaders fängelse för grov fridskränkning riktad mot sin make. Hon hade vid ett flertal tillfällen slagit och sparkat honom efter en otrohetsaffär från makens sida. Med en yxa har hon också slagit sönder hans bil. Kvinnan dömdes mot sitt nekande.