Fler vill hålla begravningar senare än lagen tillåter

Antalet personer som ansöker om tillstånd för att ordna begravning senare än vad lagen tillåter har ökat kraftigt. Tidigare fick det gå 60 dagar mellan dödsfall och begravning men i våras halverades tiden till maximalt 30 dagar.

Göran Hallsenius, som har en begravningsbyrå i Stockholmsområdet, märker att det är skillnad sedan lagen infördes den 1 maj.

– Ja, vi informerar ju alltid anhöriga om att 30 dagar är det som gäller och det är klart att många tittar i sina kalendrar och inser att "det här går inte, för vi har andra saker att göra". Så det har vi märkt, säger han.

Lagen innebär att den som avlidit måste kremeras eller jordfästas snabbare än tidigare, inom 30 dagar. Inför lagändringen befarades problem i framför allt Stockholmsområdet - där var tidigare snittiden mellan dödsfall och begravning 31 dagar.

På Hallsenius begravningsbyrå har man redan ansökt flera gånger om att få dispens från lagen. Det går att ansöka om ytterligare 14 dagars tidsfrist hos Skatteverket.

– Det kan väl vara en 10-15 gånger på den här korta tiden, säger Göran Hallsenius.

På Skatteverket märker man också en tydlig skillnad sedan lagändringen. Tidigare kom cirka 30 ansökningar om året men bara under juni månad i år kom det in ett drygt 100-tal.

– Oftast så är det att de inte har fått tid för begravning i den kyrkan som de önskar, det kan också vara att de inte har fått den präst de önskar, det kan vara anhöriga som bor utomlands och har svårt att ta sig hit i tid, säger Agneta Carlquist, verksamhetsutvecklare vid Skatteverket.

Från Skatteverkets sida har man sagt att lagen ska tillämpas generöst till en början. Av de som ansökte under juni fick 75 procent dispens. Men från årsskiftet kommer tilllämpningen av lagen att bli hårdare.

– Vi hoppas ju att det blir mer allmänt känt att det bara är en månad enligt lagen. Den utgår ju ifrån att det ska vara respekt för den avlidne och att det är det som gör att det här lagen har ändrats, säger Agneta Carlquist.

De kunder som Göran Hallsenius haft som har ansökt om förlängd tid har alla fått det. Han tycker ändå att lagändringen är bra. De avlidna slipper förvaras så länge och det kan också underlätta i sorgearbetet, säger han.

– Känner man efter så vill man nog ha det här ganska snabbt avklarat med begravningen, för att kunna gå vidare och fortsätta med praktiska saker, som bouppteckning och flytt. För att gå omkring och bära det inom sig, det är inte bra.