Experter oense om eurokrisens lösning

1:42 min

Det råder stor splittring mellan ledande nationalekonomer i Sverige om hur eurokrisen ska lösas. Vissa tycker att politikerna på kort sikt enbart ska satsa på tillväxtreformer, andra försvarar besparingspolitiken.

Jesper Stage, professor i nationalekonomi vid Mittuniversitetet i Sundsvall, tycker att euroområdets makthavare borde fokusera på att få fart på ekonomin igen.

– Inflationsmålet inom euroområdet borde höjas till åtminstone tre procent eller kanske mer. Med den inflationsnivå som gäller nu bygger man in massarbetslöshet i krisländerna under lång tid framöver, säger Stage.

Jesper Stage är en av många ekonomer som skrivit under manifestet för ekonomisk sans som nobelpristagaren i ekonomi Paul Krugman skapat på Internet. Det beskriver i dramatiska ordalag hur misstagen från krisen på 1930-talet nu håller på att upprepas. Krugman tillhör den keynesianska skolan som förespråkar en aktiv finanspolitik.

Professor Jersper Stage menar att den sjunkande konsumtionen är det stora problemet inom euroområdet och att stabila länder borde hjälpa krisländerna ytterligare finansiellt.

– Många av krisländerna säger upp offentligt anställda eftersom statsfinanserna är i så dåligt skick. Om man i stället väntar med uppsägningarna kommer det att fungera som en stimulans för de här länderna.

Men andra svenska ekonomer tycker att Stages och Krugmans syn på hur krisen ska lösas är naiv. Tillväxtreformer och uteblivna besparingar är kostsamma på kort sikt och kräver att Tyskland och andra stabila länder öppnar den stora plånboken. Det är inte rimligt, menar bland andra professor Magnus Henrekson som är VD på Institutet för Näringslivsforskning.

– Med stor sannolikhet kommer man inte få tillbaks de här pengarna och det ska politikerna ta ansvar för gentemot sina nationella väljare. Som det ser ut i dag är väljarna inte intresserade av det utan kommer rösta bort en politiker som fattar ett sådant beslut. Det är lätt att vara ekonom och mästra men det är väldigt svårt för en riktig politiker, säger Henrekson.