Säkerheten viktigaste frågan i Libyen efter valet

2:07 min

I Libyen är säkerheten i fokus efter valet förra helgen. Klanstrider, vapen och militanta federalistanhängare oroar många. Men de flesta verkar ändå tro att den nyvalda församlingen kan hitta en lösning. Vår utsända har träffat forna rebeller, aktivister och en Kadaffitrogen som alla gett sin version av säkerhetsläget i Libyen.

Haneen Harwida säger att hon inte känner sig säker, inte ännu.

Den största och viktigaste uppgiften för den nya församlingen blir att återställa lag och ordning så att folk vågar gå ut på gatorna på kvällen utan att riskera att träffas av en förlupen kula.

Jag träffar också en gammal Kadaffianhängare, en rik affärsman. Han vill inte bli intervjuad på band, men säger att affärerna går sämre nu, skyller på rebellerna som raserat rättssystemet som han säger.

Att Libyen är fritt och att alla kan uttrycka sina åsikter ger han inte mycket för, inte när det är ett kaos som råder. Också han hoppas att den nya regeringen kan åstadkomma stabilitet.

Ramadan Ali Bin Al Hje, en gammal rebellsoldat vars milis nu gått in under inrikesministeriets kontroll, beklagar att det fortfarande sker oroligheter, men tycker ändå att situationen lugnat ner sig.

– Det händer saker och man räknar med att det finns två kalasjnikov i varje hus säger Ramadan. Men det var värre för några månader sedan, det går åt rätt håll, säger han.

I Tripoli har säkerheten förbättrats, även om oroligheter blossar upp med jämna mellanrum.

Jag blev själv vittne till en uppgörelse mellan två gäng häromdagen och igår dödades en medlem i en säkerhetsmilis när den skulle gripa Kadaffilojala som kidnappat en kvinna.

För de Kadaffilojala finns här. När till exempel Tripolis flygplats intogs av milis från Tarhouna hängdes gröna Kadaffiflaggor upp av milisen, något som de nationella säkerhetsstyrkorna talat tyst om tills nu för att inte skapa extra oro.

På flera håll har också strider mellan rivaliserande klaner rasat, och att mäkla fred mellan klaner efter årtionden av rivalitet blir en av de största och svåraste utmaningarna för Libyens folkvalda församling.