Bråk om assistans

Rätt till assistans bestäms i domstol

1:44 min

Allt fler svårt handikappade vänder sig till domstol för att få rätt till personlig assistans. På tio år har antalet fall i landets kammarrätter trebubblats, från drygt 300 till drygt 900 ärenden.

En av dem som överklagat både Försäkringskassans och kommunens beslut är 21-åriga Sanna Petersson i Växjö som har en utvecklingsstörning.

Annelie Petersson är anställd för att ta hand om sin vuxna dotter Sanna som har Downs syndrom med autistiska drag. Sanna omfattas av lagen om personlig assistans. Ett psykologutlåtande visar att hennes intellektuella nivå motsvarar en fyraårings och hennes mamma säger att det är uteslutet att Sanna kan vara ensam någon tid på dygnet.

– Absolut inte. Hon kan inte ringa, inte larma, hon förstår inte ens vad som är en farlig situation.

Försäkringskassan och Växjö kommun har gjort en annan bedömning. Kommunen har beviljat 42,5 assistanstimmar i veckan, medan Annelie i praktiken tar hand om dottern dygnet runt. Sanna har en egen lägenhet men bor hemma varannan vecka för att tillsynen ska fungera.

Såväl Försäkringskassans som kommunens beslut ligger i domstol för prövning. Det blir allt vanligare att ärenden om personlig assistans avgörs i domstol. På tio år har antalet ärenden tredubblats från drygt 300 till drygt 900. Riksrevisionen har också pekat på risken för godtyckliga bedömningar.

Försäkringskassan håller inte med om att man gör striktare bedömningar.

Therese Karlberg är verksamhetsområdeschef med ansvar för funktionshinder. Hon säger att försäkringskassan följer rättspraxis noga och gör individuella bedömningar i varje enskilt fall.

Tillsammans med Socialstyrelsen håller man på att ta fram ett behovsbedömningsstöd för att bedömningarna ska bli mer enhetliga.

Men Annelie Petersson är kritisk till de bedömningar som gjorts i Sannas fall

– Vad man inte har räknat med här är att det behövs ökade assistanstimmar när hon flyttade hemifrån.