Antalet barn som får sömnmedicin ökar kraftigt

1:40 min

Enligt siffror från Socialstyrelsen har antalet barn och unga upp till 19 år som får medicin för att kunna sova ökat med 180 procent – från 5 000 till 14 000 – på fem år.

Siffrorna oroar Mårten Gerle, sakkunnig i psykiatrifrågor på Socialstyrelsen.

– Ett av de stora problemen när det gäller barn som får medicin är att det inte finns studier kring hur läkemedlen påverkar barnen. Och när det gäller sömnmedlen tycker jag att det är oroväckande att läkemedel som man direkt avråder från när det gäller användning för barn och unga, ändå ökar på det här sättet.

Antalet barn och unga upp till 19 års ålder som har fått medicin mot sömnstörningar har ökat från 5 000 till 14 000 på fem år. Det visar siffror som Svenska Dagbladet har fått från Socialstyrelsen.

Och i många fall är effekterna av de här preparaten på barn okända, eftersom de bara har testats på vuxna.

Läkemedlet Circadin, ett hormonpreparat, står till exempel för en stor del av ökningen. Det är ett medel som enligt bipacksedeln ska användas kortvarigt för insomni – hos patienter som är 55 år och äldre.

– När det gäller ett hormonpreparat kan man ju fundera på vad som händer med barnens utveckling, säger Socialstyrelsens Mårten Gerle.

Synnöve Lindemalm som är barnläkare och klinisk farmakolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus håller med om att det är en stor brist att det saknas medicinsk information för barn.

Samtidigt menar hon att det faktiskt kan finnas situationer då sömnmedel kan vara berättigat att skriva ut till just barn.

– Det kan vara speciella situationer, om man har ett cancersjukt barn eller liknande tillstånd där en kort behandling kan vara väldigt effektiv.