Unga drogtestas anonymt

Sedan årsskiftet har oroliga föräldrar i Kristianstad möjlighet att drogtesta sina barn hos kommunens ungdomsbas.
Enligt Ulf Öhman, föreståndare på ungdomsbasen, ökar droganvändandet och det finns ett stort behov av drogtester. Drogtestet kan göras helt anonymt, eftersom det är viktigt för många föräldrar att inte bli registrerad hos dom sociala myndigheterna. Drogtestet är egentligen bara en liten del i arbetet mot droger. När man kommer till ungdomsbasen erbjuds man också samtal med kunnig personal och det är egenligen det viktigaste, anser Ulf Öhman.