Stressigt med begravningar?

1:30 min

Maxtiden mellan att person avlider till att den begravs har kortats från 60 till 30 dagar, vilket skapar problem för många.  Problem som tyder på sneda prioriteringar, tycker Mika Hiltola:

Hur tänker du kring begravningar, borde de ske snabbt eller långsamt?

I våras halverades tiden som får gå mellan att en person avlider till att vederbörande begravs. Maxtiden brukade vara 60, men är nu 30 dagar. Många har svårt att hinna med och ansöker om dispens för att ta längre tid på sig.

Lena Bergström tycker att det är viktigt att ha gott om tid för att kunna ordna begravningen enligt den avlidnas önskemål. Det kände hon inte minst när hennes mamma gick bort för några år sedan. Det tog ett tag både att planera begravningen så att alla blev nöjde. Men känslorna krävde också sin tid, familjen behövde några veckor för att smälta vad som hade hänt och förbereda sig mentalt för begravningen. Lena Bergström: